​ 

CÁC BƯỚC NỘP HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TIẾP

TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH BẮC KẠN

 

- Bước 1: Lấy số thứ tự tại máy lấy số tự động bằng cách chạm tay vào tên cơ quan cần giao dịch trên màn hình, nhận phiếu thứ tự được in ra từ máy.

- Bước 2: Đến vị trí ngồi chờ, khi hệ thống loa gọi, công dân đến quầy giao dịch để nộp hồ sơ.

- Bước 3: Nộp hồ sơ, nhận Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu có nhu cầu).

 

Rất vui được phục vụ!​