...  

Ban hành Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2023 - 2025

Ngày 16/7/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 1228/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2023 - 2025.
...  

Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024

Ngày 17/7/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 1235/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2024.
...  

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh xây dựng văn hóa công sở từ phong trào thi đua

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” thời gian qua đã tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn nói chung, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nói riêng trong thực thi công vụ.
...  

5 đẩy mạnh trong thực hiện cải cách hành chính

Sáng 15/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 8 của Ban Chỉ đạo để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Dự Phiên họp tại điểm cầu Bắc Kạn có các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.
...  

Công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết, ủy quyền thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 9/7/2024 công bố danh mục thủ tục hành chính có nội dung đơn giản hóa về thời hạn giải quyết, ủy quyền thực hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
...  

Chuẩn bị cho Cuộc thi “Người đẹp Việt Bắc” lần thứ I - Bắc Kạn năm 2024

Sáng 11/7, Ban Tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XV - Bắc Kạn năm 2024 đã họp để thống nhất nội dung Đề án tổ chức Cuộc thi “Người đẹp Việt Bắc” lần thứ I. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XV - Bắc Kạn năm 2024 chủ trì cuộc họp.
...  

Tạo bước đột phá mạnh mẽ trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06

Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06; ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số là những nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ.
...  

Kể từ ngày 01/7/2024, trẻ em dưới 14 tuổi được quyền đề nghị cơ quan công an có thẩm quyền cấp thẻ Căn cước

Luật Căn cước đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. Theo đó, căn cước là thông tin cơ bản về nhân thân, lai lịch, nhân dạng và sinh trắc học của một người và thẻ căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào thẻ căn cước của công dân Việt Nam, do cơ quan quản lý căn cước cấp theo quy định của Luật Căn cước.