Hướng dẫn tra cứu hồ sơ

Nhập mã hồ sơ hoặc số chứng minh thư vào cửa sổ tìm kiếm
Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Số CMND Lĩnh vực Thủ tục Đơn vị
003.02.05.H03-220520-0010 Nguyễn Mạnh Tuấn Đất đai Đăng ký giao dịch bảo đảm Chi nhánh VPĐKĐĐ Chợ Đồn Chi tiết