Hướng dẫn tra cứu hồ sơ

Nhập mã hồ sơ hoặc số chứng minh thư vào cửa sổ tìm kiếm
Mã hồ sơ Chủ hồ sơ Số CMND Lĩnh vực Thủ tục Đơn vị
007.02.05.H03-220519-0016 Hoàng Thị Chung Đất đai Đăng ký giao dịch bảo đảm Chi nhánh VPĐKĐĐ Chợ Mới Chi tiết