Ngày 16/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình ký ban hành Quyết định số 2119/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực y tế cho tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, có 1 tập thể và 1 cá nhân đã có nhiều thành tích trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực y tế cho tỉnh Bắc Kạn, gồm:

Tập thể: Phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Cá nhân bà Bùi Thị Quỳnh Nhung, Phó Trưởng phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Tập thể và cá nhân nhận Bằng khen tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn./.

Lành Minh