Sáng 26/3/2024, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn, Đoàn Các cơ quan tỉnh tổ chức ra quân hưởng ứng Tháng Thanh niên, tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.


Đoàn TNCSC Hồ Chí Minh Các cơ quan tỉnh trong ngày ra quân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn, Đoàn Các cơ quan tỉnh phối hợp với công chức các sở, ngành hướng dẫn, hỗ trợ người dân truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh để tiếp cận, tìm hiểu thông tin về các dịch vụ công trực tuyến; Hướng dẫn, hỗ trợ tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và cách thức sử dụng tài khoản để thực hiện các dịch vụ công; hỗ trợ thực hiện quy trình các bước nộp hồ sơ thủ tục hành chính, thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia khi người dân thực hiện thủ tục hành chính...


Đoàn viên trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiên thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Thông qua hoạt động góp phần hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tạo sự lan tỏa và giúp người dân có thói quen thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, phát huy hiệu quả vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ Bắc Kạn trong tham gia cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xây dựng chính quyền số, xã hội số./.

Thu Hiền