Ngày 28/3/2024, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 79/KH-VP về tổ chức các hoạt động thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với chủ đề “Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn tích cực đổi mới, sáng tạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh”.


Đoàn Các cơ quan tỉnh tổ chức ra quân tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Theo Kế hoạch, các hoạt động thi đua được triển khai thực hiện từ ngày 01/4 đến hết ngày 13/10/2024. Việc tổ chức các hoạt động thi đua nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong công tác cải cách hành chính nói chung, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính nói riêng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 05 năm ngày đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động (01/8/2019 - 01/8/2024); khẳng định vị trí, tầm quan trọng của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính của tỉnh năm 2024.

Nội dung các hoạt động tập trung vào thi đua thực hiện công tác hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận, số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thi đua thực hiện văn hóa công sở, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính. Tổ chức thực hiện hiệu quả các Chương trình phối hợp đang triển khai tại Trung tâm; việc thực hiện Mô hình “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt”; Mô hình “30 phút tăng thêm vì dân” và “Sáng thứ Bảy vì dân”.

Tại Kế hoạch, Văn phòng UBND tỉnh giao Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Hướng dẫn cách thức bình chọn gương điển hình là cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức của các sở, ngành được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh bằng hình thức trực tuyến. Tổ chức phát động thi đua tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đồng thời tổng hợp, báo cáo Văn phòng UBND tỉnh xem xét, trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các nội dung thi đua khi có văn bản hướng dẫn cụ thể./.

Quang Đạt