Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ký ban hành quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2024 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn.

Theo đó, phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 5 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Y tế.

Tại Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Thu Trang