UBND huyện Chợ Đồn vừa khai trương Trung tâm Điều hành thông minh (IOC).


Khai trương Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) huyện Chợ Đồn

Đề án “Xây dựng hệ thống camera an ninh và Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) của huyện Chợ Đồn” có tổng mức đầu tư 4,8 tỷ đồng, được triển khai từ tháng 7/2021 nhằm phục vụ công tác giám sát, điều hành chính quyền điện tử từ xa trên toàn huyện một cách nhanh chóng và hiệu quả, qua đó từng bước xây dựng đô thị thông minh, đáp ứng đòi hỏi của công cuộc chuyển đổi số. Đây là tiền đề quan trọng, đánh dầu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, tiến tới xây dựng xã hội số của huyện.

Đến hiện tại, Trung tâm Điều hành thông minh của huyện Chợ Đồn đã xây dựng được 6 phân hệ gồm: Báo cáo kinh tế xã hội; thông tin ngành Y tế; thông tin ngành Giáo dục; giám sát an toàn thông tin môi trường mạng (Reputa); camera giám sát an ninh; camera giám sát và xử lý vi phạm giao thông.

Sau khai trương, Trung tâm sẽ vận hành 6 tháng chạy thử nghiệm phần mềm; sau thử nghiệm sẽ tổ chức đánh giá và đi vào hoạt động chính thức./.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh