Sáng 29/3, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình; Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Ma Trương Thiêm đồng chủ trì.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Nội vụ, Công Thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Y tế, Ban Dân tộc tỉnh, Thanh tra tỉnh, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Cục thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Kho bạc nhà nước chi nhánh tỉnh, Cục Thống kê tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và công chức Thanh tra các sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Lãnh đạo các phòng và công chức thuộc Thanh tra tỉnh.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Pháp chế của Thanh tra Chính phủ đã giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới cơ bản của Luật Thanh tra 2022; Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra; Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

Theo đó, Luật Thanh tra năm 2022 có nhiều điểm mới, nổi bật so với luật năm 2010, cụ thể: Tăng 01 Chương và 40 Điều so với Luật Thanh tra 2010; Tổng cục, Cục thuộc Bộ được thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành (Điều 18); Về thành lập Thanh tra sở, theo đó UBND tỉnh có quyền thành lập Thanh tra sở căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương và biên chế được giao (khoản 2 Điều 26); Quy định rõ thời gian ban hành kết luận thanh tra (Điều 78); Luật hóa các tiêu chuẩn bổ nhiệm các ngạch thanh tra viên; bỏ quy định cộng tác viên thanh tra (Điều 39, Điều 40 và Điều 41); các trường hợp miễn nhiệm Thanh tra viên (Điều 42); Bổ sung các điều kiện bảo đảm hoạt động của cơ quan thanh tra nhà nước (Điều 112); Sự phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra (Chương VI); Sửa đổi nội dung giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra (Điều 98); Không còn chế định thanh tra nhân dân trong Luật Thanh tra.

Tại Hội nghị, đại biểu đại diện một số bộ, ban, ngành, địa phương đã nêu những khó khăn, vướng mắc về pháp luật cần được quan tâm tháo gỡ nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra trong thời gian tới./.

Nguyễn Hòa