Sáng 01/4, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn tổ chức lễ phát động các hoạt động thi đua với chủ đề “Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn tích cực đổi mới, sáng tạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính; chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh”.

Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Thị Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; đại diện Đoàn các cơ quan tỉnh; đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức các sở, ngành đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Thị Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn phát động thi đua

Các hoạt động thi đua sẽ bắt đầu từ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 13/10/2024.

Nội dung gồm: Thi đua hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận, số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

Thi đua thực hiện văn hóa công sở, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

Thi đua thực hiện có hiệu quả các chương trình phối hợp giữa Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh và Đoàn các cơ quan tỉnh về tuyên truyền, hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chương trình phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn về mở tài khoản ngân hàng miễn phí cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nhằm góp phần cải thiện, thúc đẩy tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công.

Thi đua thực hiện hiệu quả các mô hình của các cơ quan đang áp dụng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Mô hình “Ngày thứ Hai không giấy và không dùng tiền mặt”; Mô hình “30 phút tăng thêm vì dân” và “Sáng thứ Bảy vì dân”.

Thông qua đợt thi đua, phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả đúng và trước hạn; 100% hồ sơ thủ tục hành chính khi tiếp nhận được số hóa theo quy định để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến đạt từ 80% trở lên đối với dịch vụ công trực tuyến một phần và 100% đối với dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số hồ sơ phát sinh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được thanh toán trực tuyến đạt từ 80% trở lên trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho phép thanh toán trực tuyến phí, lệ phí.

Không có phản ánh, kiến nghị, tố cáo của tổ chức, cá nhân về thái độ nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, nhân viên Bưu điện làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Hằng tháng, Đội viên Đội tình nguyện Đoàn Các cơ quan tỉnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đạt từ 400 lượt người trở lên.

100% người dân, doanh nghiệp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được tư vấn, hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng miễn phí (nếu có nhu cầu) để thực hiện thanh toán trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Tại buổi lễ phát động, đồng chí Nguyễn Thị Hòa - Phó Giám đốc Trung tâm nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 05 năm ngày đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn đi vào hoạt động, đồng chí yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức các sở, ngành đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện, dốc lòng phục vụ Nhân dân.

Đồng chí cũng đề nghị Đội viên Đội tình nguyện Đoàn Các cơ quan tỉnh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Kạn tiếp tục hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng miễn phí cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh góp phần hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Thị Hải Yến, Phó Bí thư Đoàn Các cơ quan tỉnh mong muốn tiếp tục phát huy sức mạnh của Đội tình nguyện Đoàn Các cơ quan tỉnh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đạt hiệu quả, mục tiêu đề ra.


Đồng chí Hoàng Thị Hải Yến, Phó Bí thư Đoàn Các cơ quan tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi lễ


Đồng chí Nguyễn Anh Cương, công chức Sở Tư pháp hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công hưởng ứng phong trào thi đua

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức các sở, ngành bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ với tinh thần và tâm thế cao nhất./.

Thu Hiền